Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

O nama

„UDRI MUŠKI“ 

 

Jutarnji show ''UDRI MUŠKI'', nastao je 02. marta 2007. godine u okviru programa radija Kameleon, u cilju poboljšanja i unapređenja komunikacije između građana Bosne i Hercegovine, kao i građana i vlasti u svim sferama života, ne samo u BiH, nego i u regionu.  
Autor i voditelj emisije, dr. Almir Čehajić Batko, za vrlo kratko vrijeme, postao je sinonim za čovjeka, koji na sebi svojstven i duhovit način, prikazuje najrazličitije socijalne, ekonomske, kulturološke i druge probleme u BiH, regionu i svijetu, a ubrzo i sinonim za čovjeka, koji je medijski prostor koji ima, iskoristio na način da pruži podršku i pomoć u liječenju urgentnih slučajeva, bolesnih građana BiH, od kojih su odustale (ne)odgovorne državne i društvene strukture. 
Već od samog početka emitovanja u BiH, show ''UDRI MUŠKI'' izaziva pozitivnu reakciju i značajan odaziv slušateljstva radio stanice "Radio City". Ubrzo nakon toga, naše pozitivne vibracije i našu misiju, prepoznaju kolege sa radija „Istočno Sarajevo“ i uključuju se u realizaciju i emitovanje emisije ''UDRI MUŠKI'', a u program se počinje uključivati i voditelj sa pomenutog radija. Slušanost programa, reakcije slušatelja i pozitivan imidž, rezultiraju da emisiju ''UDRI MUŠKI'', počinju prenositi brojne radio stanice kako u BiH, tako u regionu i u svijetu.


Kvalitet i značaj emisije ''UDRI MUŠKI'', prepoznao je 2009. godine menadžment TV OBN, tako da emisija dobiva i svoje televizijsko izdanje, a što je rezultiralo visokom gledanošću i rastom slušanosti „City“ radija. Od 2011. godine „UDRI MUŠKI“ preuzima televizija "PINK BH", uz angažovanje svojih resursa PINK studio Sarajevo i PINK studio Banja Luka. Produkcija ''UDRI MUŠKI'' u cilju unapređenja programskog sadržaja, otvara  vlastite centre u Zenici, Tuzli, Bihaću, Jajcu, Mostaru, Bijeljini, Holandiji i Los Angeles-u.


Posebnu i prepoznatljivu dimenziju emisiji ''UDRI MUŠKI'', daje humanost i otvorenost prema ljudima, njhovim problemima i svakodnevnici u kojoj živimo. Ekipa ''UDRI MUŠKI'' na čelu sa dr.Almirom Čehajićem Batkom, od 2009. godine pokreće mnogobrojne humanitarne akcije i mnogi životi su spašeni, upravo zahvaljujući reakciji „malog, običnog čovjeka“, slušatelja i gledatelja emisije ‘’UDRI MUŠKI’’,što rezultira osnivanjem i nastajanjem ‘’OTVORENE MREŽE’’, koja prvobitno ima za cilj spašavanje urgentnih slučajeva, bolesnih građana BiH, a danas je, u tom smislu, razvila organizovani sistem i program djelatnosti i aktivnosti, posebno kroz našu emisiju ‘’HRABRI LJUDI’’, koju u svom programu emituje i TV PINK BH.


Na osnovu iskazanih zahtjeva, građana BiH i plana razvoja, ‘’OTVORENA MREŽA’’, 2012. godine, od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH, dobija nacionalnu dozvolu za emitovanje, pod brendom Community Radio “Otvorena Mreža”, putem devet predajnika u Bosni i Hercegovini. Community Radio “Otvorena Mreža”, prioritetno služi interesima građana BiH i podržava aktivnosti civilnog društva.
Emisija UDRI MUŠKI nastavlja svakodnevno svakog jutra da donosi dobre i pozitivne priče na ekrane ljudi u BiH, regionu i dijaspori.


Budite sa nama svaki dan uz naše emisije i uz naše voditelje.

 

„UDRI MUŠKI“ 

The Udri muški ("Strike Hard") morning show began on March 2, 2007 as a part of the program of Radio Kameleon. Its main aim was to improve and encourage better communication not only among the citizens of Bosnia and Herzegovina, but also between the citizens and the government in all spheres of life, both in BiH as well as the region. The producer and host of this show, Almir Čehajić Batko, DMD, has become synonymous with a man who, in his own particular, humorous way, discusses all types of social, economic, cultural and other problems in BiH, the region and the world, as well as a man who used the media space he was given to support and help with the treatment of those critically ill in BiH, who were given up on by those (ir)responsible in the government and social structures.

From the very beginning of its broadcasting in BiH, Udri muški has provoked a positive reaction and has garnered remarkable response of the Radio City listeners. Soon, our positive vibrations and our mission have been recognized by the colleagues of the Radio Istočno Sarajevo, which then saw them become involved in the production and broadcasting of Udri muški, where the host of RIS began to partake in the program. The show's ratings, the listeners' reactions and its positive image have resulted in the fact that the show was soon picked up by a number of radio stations in BiH, the region and around the world.
In 2009, the quality and importance of the show was recognized by the management of TV OBN, so the show soon began to air in its television version, which has resulted in high ratings and the growth in the number of listeners of City Radio. Since 2011, Udri muški began airing on TV PINK BH, with two TV PINK studios, Sarajevo and Banja Luka, pooling their resources in its production. With the aim of improving the programming content, the production of Udri muški has opened its own centers in Zenica, Tuzla, Bihać, Jajce, Mostar, Bijeljina, Netherlands and Los Angeles.

The specific, recognizable aspects of the show are attained through the humanity and openness toward people, their problems and the everyday life we all know. Since 2009, the Udri muški team headed by Almir Čehajić Batko has founded a number of humanitarian actions with many lives saved precisely due to the reaction of the “average common person“ – Udri muški's listener and/or viewer, which has resulted in the founding of the Otvorena mreža („Open Network“). Its original goal was to save the most critical medical patients, the citizens of BiH who have fallen gravely ill; today, the network has developed an organized system and a program of activities, in particular through our show Hrabri ljudi („Brave People“), which is also aired on TV PINK BH as a part of its program.

Based on the demand shown by the citizens of BiH and our development plan, the Otvorena mreža has attained a national broadcasting license from the Communications Regulatory Agency of BiH (CRA-RAK), under the brand of Otvorena mreža Community Radio. Through its nine transmitters in BiH, the Otvorena mreža Community Radio has the service in the interest of the citizens of BiH as its priority, and it supports the activities of the civil society. 

Every morning, Udri muški continues to bring good, positive stories to the screens of the people in BiH, the region, as well as the diaspora.
Please be with us every day, through our shows and our hosts.