Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

skinlijevo skindesno

UNSA pred izborom: Škrijelj ili neko drugi

30. 06. 2020 - 07:38
|
|
by udrimuski.ba
|
foto: ilustracija

Za srijedu je zakazana izborne sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, na kojoj će kandidati za izbor rektora prezentirati programe rada za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine.

Programske vizije sučelit će aktuelni prvi čovjek Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, kao i Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka te Elvir Čizmić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nedavno su na sjednici održanoj 24. juna članovi Senata upoznati sa listom kandidata za izbor na funkciju rektora, a to je učinjeno na osnovu Izvještaja Komisije za provođenje procedure izbora rektora.

Aktuelno rukovodstvo UNSA, prema nedavnom Inspekcijskom izvještaju kantonalne inspektorice za visoko obrazovanje Dalile Hakalović, suočava se sa nepravilnostima koje su utvđene 24. i 25. juna, a za koje će biti izdati i prekršajni nalozi u iznosu od 11 hiljada maraka.

“Postupajući inspektor će zbog počinjenog prekršaja iz člana 126. stav 2 Zakona o visokom obrazovanju djelovati izdavanjem prekršajnog naloga za Univerzitet u Sarajevu u iznosu od 5.000 KM, odgovorno lice Univerziteta u Sarajevu u iznosu od 1.000 KM i generalnog sekretara Univerziteta u Sarajevu u iznosu od 5.000 KM”, navedeno je u izvještaju.

Nepravilnosti se, naime, odnose na održavanje elektronske sjednice Senata UNSA 1. juna 2020. godine, a inspektori su utvrdili da se one prevashodno odnose na sazivanje sjednice Senata kao i na dostavljanje odgovarajućih materijala za tačke dnevnog reda, te na propuštanje pribavljanja prethodnog mišljenja generalnog sekretara UNSA na prijedlog odluka koje su usvojene na toj sjednici.

Kako stoji u Obavijesti o izvršenom inspekcijskom nadzoru, dostavljenom na ruke generalnoj direktorici Kliničkog centra u Sarajevu Sebiji Izetbegović, na osnovu izuzete dokumentacije utvrđeno je da su prekršene odredbe Zakona o visokom obrazovanju, normativnih akata UNSA, te je učinjeno više proceduralnih grešaka.

Prosvjetni inspektor je, prema obavještenju, cijenio činjenicu da se konkurs za izbor rektora objavljuje najmanje četiri, a nnajkasnije tri mjeseca prije isteka mandata rektora na dužnosti, te da postoji objektivna opasnost da bi izricanje upravne mjere subjektu nadzora da ponovi postupak sazivanja sjednice Senata na kojoj bi se donijele odluke koje su već usvojene na 14. elektronskoj sjednici koja je održana 1. 6. 2020., objektivno moglo imati za posljedicu da provođenje konkursne procedure ne bi moglo biti okončano u zakonskom roku, što bi neminovno dovelo do kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta UNSA.

“Postupajući inspektor je stava da se u skladu sa Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevu izrekne blaža upravna mjera koja je povoljnija za subjekta nadzora, a kojom se postiže cilj i svrha nadzora, pri čemu se odgovorno lice ne amnestira odgovornosti za počinjene nepravilnosti, odnosno u konkratnom slučaju inspektor će djeovati preventivnom upravnom mjerom”, navodi se u zaključku izvještaja kantonalne prosvjetne inspektorice za visoko obrazovanje koje potpisuje Dalila Hakalović.Preporučujemo