Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

skinlijevo skindesno

EPBiH: 167 radnika radi 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata

25. 03. 2020 - 19:55
|
|
by udrimuski.ba/avaz.ba
|
foto: avaz.ba

Radi osiguravanja stabilnosti energetskog sistema, kontinuiteta u proizvodnji električne i toplotne energije i urednog snabdijevanja kupaca, 167 radnika Elektroprivrede BiH radi 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata.

U pogonu su dva bloka u TE Tuzla i jedan blok u TE Kakanj, što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom energijom i toplotnom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu sa potrebama za električnom energijom. Zalihe uglja na depoima i nivo hidroakumulacija je iznad bilansom predviđenog nivoa za ovo doba godine.

Proces rada u proizvodnim jedinicama "Elektroprivrede BiH" odvija se po principu tzv. zatvorenog ciklusa, koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana na period od 14 dana. U prostorima TE Tuzla u izolaciji je 117 zaposlenika, TE Kakanj 20 i hidoelektranama na Neretvi 16 zaposlenika koji upravljaju blokovima i agregatima te rade na osiguravanju preduvjeta za nesmetanu proizvodnju električne i toplotne energije, radeći u dvije smjene po režimu 12/12 sati.

U isto vrijeme, u kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana su zaposlenici koji će, nakon detaljne zdravstvene opservacije, zamijeniti svoje radne kolege koji su trenutno na radu u izolaciji u termoelektranama i hidroelektranama.

U malim hidroelektranama, a koje su u sastavu "Elektroprivrede BiH" i koje su organizirane kroz djelatnost proizvodnje u distributivnim podružnicama, u sigurnosnoj zoni rada je šest zaposlenika "Elektrodistribucije" Bihać i četiri zaposlenika "Elektrodistribucije" Tuzla.

Prioritetne aktivnosti - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Prioritetne aktivnosti

Radnicima koji su u izolaciji u prostorima proizvodnih jedinica, osigurani su svi uvjeti neophodan za rad i boravak.

Na poslovima prijema i transporta uglja u krugu termoelektrana, otpremi pepela i drugim poslovima koje obavljaju radnici koji nisu zaposlenici "Elektroprivrede BiH",  angažirana je 41 osoba i nalaze se u izolaciji u prostorima termoelektrana.

Proces rada koji se odnosi na upravljanje sistemom također je organiziran po principu tzv. zatvorenog ciklusa. Radne zadatke u izoliranim uvjetima u neprekidnom trajanju od 14 dana obavljaju četiri radnika. Nakon 14 dana, trenutno angažirani radnici bit će zamijenjeni.  

Prioritetne aktivnosti djelatnosti distribucije odnose se na otklanjanje kvarova i provedbu mjera kojima bi se smanjile mogućnosti beznaponskih pauza. 

U rudnicima Koncerna EPBiH broj angažiranih radnika sveden je na minimum potreban za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje uglja.

"Elektroprivreda BiH", provodeći preporuke nadležnih organa, poduzima sve neophodne higijensko-epidemiološke mjere radi zaštite zdravlja radnika i kupaca i sprečavanja daljnjeg širenja virusa.  Preporučujemo