Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

skinlijevo skindesno

Šta će sve biti diskriminatorno u školama u Kantonu Sarajevo, objavljen pravilnik

13. 01. 2020 - 14:35
|
|
by udrimuski.ba
|
foto: ilustracija

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo donijelo je pravilnik kojim se utvrđuju bliži kriteriji za prepoznavanje, prevenciju i zaštitu od diskriminacije u procesu odgoja i obrazovanja u osnovnim školama.

Kako je objavljeno u Službenom listu BiH, diskriminacijom će se smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojoj osobi ili grupi osoba i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja.

Isto tako, diskriminacijom će se se smatrati i bilo koja isključivost na osnovu imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.

Diskriminacijom u procesu odgoja i obrazovanja posebno će se smatrati ako se uskraćuje pravo na osnovni odgoj i obrazovanje pod jednakim uslovima, otežava ili onemogućava upis osoba ili grupe osoba u osnovnu školu zbog ličnog svojstva ili pripadnosti osoba ili grupe osoba, isključuje osobu ili grupu osoba iz obrazovnog sistema zbog ličnog svojstva ili pripadnosti te otežava ili uskraćuje mogućnost praćenja nastave i učešće u drugim odgojnim i obrazovnim aktivnostima osobi ili grupi osoba zbog ličnog svojstva ili pripadnosti.

Također, u diskriminaciju će se ubrajati i diskriminacija učenika zbog upotrebe bilo kojeg zvaničnog jezika BiH u usmenom i pismenom izražavanju, ako se uskraćuje pravo učesniku u procesu odgoja i obrazovanja razvrstavanje na osnovu ličnog svojstva ili pripadnosti, ako se učesnik u procesu odgoja i obrazovanja zlostavlja zbog ličnog svojstva ili pripadnosti te ako se na drugi način neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa s učesnikom u procesu odgoja i obrazovanja.

Svaki učesnik u procesu odgoja i obrazovanja dužan je da poštuje odredbe o zabrani diskriminacije i ravnopravnosti u ostvarivanju prava i obaveza kako je utvrđeno u ustavima, zakonima i ovim pravilnikom.

Škola je, s druge strane, dužna da upozna učenike i roditelje s dužnostima i odgovornostima učesnika u procesu odgoja i obrazovanja u vezi sa zabranom diskriminacije.

Škola je također dužna da kontinuirano organizira edukaciju svih učesnika u procesu odgoja i obrazovanja, a posebno da razvija partnerski odnos s roditeljima u vezi sa zabranom i prevencijom diskriminacije.

Da bi se osigurala efikasnost procesa postupanja u slučajevima diskriminacije te njena prevencija u školi, pedagog i/ili sekretar škole vodi evidenciju o slučajevima diskriminacije u školi, a koja sadrži podatke o vrsti prijavljene diskriminacije i poduzetim mjerama.Preporučujemo