Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

Forum o proučavanju, promociji i zaštiti stećaka "U kamenu uklesano"

14. 12. 2019 - 15:37
|
|
by udrimuski.ba/vijesti.ba
|
foto: vijesti.ba

Zaštita stećaka, srednjovjekovnih spomenika u Bosni i Hercegovini i nekim zemlljama regiona, njihovo proučavanje i promocija, tema je današnjeg foruma u Sarajevu koji se održava u projektu „U kamenu uklesano“.

Gorčin Dizdar u ime Fondacije „Mak Dizdar“ naglašava da je sistemska briga o stećcima kao historijskom znamenju, u formi nekog koordinacionog tijela na primjer, zasad samo utopija.

- Zasad nije jasno ko je odgovoran kad je riječ o široj brizi o stećcima - kazao je on u uvodnom obraćanju o projektu Fondacije „U kamenu uklesano“ čija je druga faza u toku a njen dio je i današnji skup u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Na forum su pozvani, podsjetio je Dizdar, predstavnici domaćih i međunarodnih te akademskih institucija, kao i nevladinog sektora, s ciljem da razmijene mišljenja o stećcima kao kulturnom nasljeđu srednjovjekovlja i o načinima neophodnog očuvanja i zaštite. Pozvani subjekti se u njihovom radu dotiču i stećaka kao naučno nedovoljno istraženih posmenika kulture, gotovo potpuo nezaštićene baštine, te društveno i ekonomski nedovoljno iskorišćenih kulturalnih pejzaža. 

U prvoj fazi projekta „U kamenu uklesano“, kazao je Gorčin Dizdar, formirano je pet volonterskih timova koji su čistili nekropole i postavili dvojezične table u općinama na čijem su one području. U drugoj fazi su planirani dodatni putokazi prema lokacijama.

Gorčin Dizdar se nada, rekao je, da će uslijediti potpisivanje  memoranduma s općinama koji će obavezati na čišćenje lokaliteta barem dvaput godišnje.

Ema Mazrak, profesorica s Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, izjavila je da su u sedmoj i osmoj deceniji proteklog stoljeća analizirani likovna i ikonografska vrijednost stećaka te parcijalno i klesarstvo na tim jedinstvenim spomenicima.

 Mazrak je novinarima izjavila da zbog njihovog fenomena od prvorazrednog značaja, državni novo treba da se uključi u zaštitu koja zahtijeva strateški državni, pa i međudržavni pristup, formiranje jedinstvene baze podataka i klasifikaciju zaostavštine.

- Stećak se mora iščitati jer podrazumijeva taj stepen analize - kazala je Mizrak čije je mišljenje da treba osnovati državni institut za zaštitu stećaka ili centar sličnog tipa.

Ona naglašava da se u ovom pitanju javlja i problem deficita struke, odnosno izostanka platforme za multidisciplinarni pristup.

Aida Bičakčić iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH naglašava da je u ovom slučaju moguće provesti preventivnu konzervaciju kao mjeru zaštite nekropola sa stećcima.

Moguć je set preventivnih mjera koje bi usporile proces propadanja, počev od najjednostavnijih metoda - uklanjanja rastinja oko ovih srednjovjekovnih lokaliteta, pa do složenijih načina prevencije.

Projekat „U kamenu uklesano“ planirao je i štampanje zbornika radova/publikacija  kao temelja za zagovaranje javnih politika u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa uopšte, a posebno odgovarajućeg tretmana prema stećcima kao dijelu Svjetske baštine UNESCO-a.

Prva faza projekta provedena je od marta do oktobra ove godine, kada su timovi volontera iz Foče, Travnika, Stoca, Trebinja i Posušja registrovali i dokumentovali nekropole stećaka u tim sredinama, a rezultati rada predstavljeni na internet stranici stecak.map-interaktivna karta stećaka (stecakmap.info).

Volonteri su također očistili po jednu nekropolu u nihovim općinama i postavili informativne table s osnovnim informacijama o stećcima i kartom koja prikazuje najznačajnije nekropole.

Projekat „U kamenu ulesano“ provodi Fondacija „Mak Dizdar“ uz podršku USAID-a i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).   

 Zadnje dodane

Preporučujemo