Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

skinlijevo skindesno

Izmjene interventnog plana u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka

05. 12. 2019 - 14:20
|
|
by udrimuski.ba/avaz.ba
|
foto: avaz.ba

Novi plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, koji je Vlada KS usvojila krajem oktobra, predviđa automatsko proglašavanje i ukidanje epizoda i efikasniji način obavještavanja obveznika njegovog provođenja, saopćeno je iz kantonalne Pres-službe.

Plan je kreiran na bazi iskustva u primjeni da bi bio što efektivniji te na međunarodnim iskustvima gradova koji imaju slične probleme kao Sarajevo. Planom je predviđeno da se epizoda pripravnosti uvodi automatski, na osnovu stečenih uvjeta, dok epizode upozorenja i uzbune proglašava Vlada na prijedlog Ministarstva, a na osnovu izvještaja stručnog tijela, ako su ispunjeni uvjeti predviđeni ovim planom.

Uvedeno je i zoniranje područja Kantona Sarajevo na pet zona u koje su smješteni gradske općine te Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići i područja iznad 700 metara nadmorske visine. To je bilo potrebno uvesti jer sve mjere nisu primjenjive na cjelokupnom području Kantona niti daju iste efekte smanjenja koncentracija.

Također, nije isto stanje kvaliteta zraka na cjelokupnom području Kantona te time ni potreba za proglašenjem epizoda. Posljednji razlog je što pojedina područja Kantona iznad 700 metara nadmorske visine u zimskom periodu ne utječu na stanje kvaliteta zraka u kotlinama, zbog čega ih je potrebno isključiti iz plana.

Svi subjekti zaduženi za primjenu plana su identificirani i jasno su im dodijeljene obaveze i odgovornosti. Također su dužni dostaviti ko su odgovorne i kontakt osobe za primjenu plana te izvještavati o mjerama provedenim u pojedinačnim proglašenim epizodama kako bi se mogla evaluirati efektivnost propisanih mjera u odnosu na nivo implementacije.

Prvi put su općine i općinske inspekcije prepoznate kao subjekti primjene plana koji imaju direktna zaduženja. Isto tako su konkretno i sve ranije propisane mjere revidirane u smislu efektivnije provedbe i većeg učinka. U skladu s tim, mjere koje su se odnosile na ograničenja emisije iz postrojenja koja koriste plin su ukinute.

U isto vrijeme, mjere koje su se odnosile na ograničenja saobraćaja za pojedine vrste vozila su izmijenjene, i to u smislu da je teritorijalno ograničenje “potez Baščaršija – Ilidža” proširen na sve gradske općine i Ilidžu, kao i u smislu da se ova mjera više ne odnosi na vozila sa benzinskim motorima zbog znatno manje emisije prašine, ali se odnosi na dizel vozila euro 1, euro 2 i euro 3, u ovisnosti o proglašenoj epizodi.

Također, mjere u epizodi uzbune predviđaju zabranu korištenja čvrstih goriva i teških lož-ulja za sve poslovne subjekte koji u svom radu koriste ovaj energent. Sve osobe koje koriste čvrsta goriva, laka i teška ulja, neće dostavljati kontakt podatke, ali moraju poštovati odredbe plana i bit će predmet pojačanog inspekcijskog nadzora.

Uvedena je obaveza svim pravnim osobama, gdje za to postoje tehnički uvjeti, da koriste plin kao primarni energent. Prijedlog da se granica za PM10, koja je uvjet za proglašenje uzbune, smanji sa 300 ug/m3 na 250 ug/m3 nije prihvaćen zbog činjenice da bi se ovim znatno povećao broj dana kada bi trebalo proglasiti nivo uzbune, a što bi znatnije opteretilo i ograničilo život u Kantonu radi represivnih mjera predviđenih u ovoj epizodi.

Dodatno je uvjet za proglašenje epizoda smanjen s najmanje dvije stanice na jednu, što će povećati broj dana s proglašenim epizodama upozorenja i uzbune. U ovom planu nije predviđena frakcija PM2,5 iz razloga što je ona sastavni dio PM10.

Tokom zimskog perioda, njen se udio gotovo potpuno izjednačava sa PM10. Također, još jedan od razloga je što samo jedna stanica na području Kantona vrši mjerenja PM2,5, kao i činjenica da ne postoje granične vrijednosti predviđene kantonalnom zakonskom regulativom.

Međutim, preporučeno je da bi vrijednosti PM2,5 trebale biti objavljivane u vidu upozorenja od ovlaštene institucije Zavoda za javno zdravstvo radi zaštite zdravlja ljudi, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Uz izmijenjeni plan, objavljeno je 169 pravnih i fizičkih osoba na koje se odnosi ovaj plan, a koja tokom obavljanja svoje djelatnosti kroz korištenja precizno identificiranih postrojenja za zagrijavanje prostorija emitiraju štetne tvari u zrak.Preporučujemo