Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

skinlijevo skindesno

Sud BiH odgovorio VSTV-u na odluku da se udruženju iz Beograda odobri pristup predmetima

13. 11. 2019 - 09:48
|
|
by udrimuski.ba
|
foto: ilustracija

Nakon informacije koju je objavio portal Klix.ba o tome da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH na sjednici održanoj 16. oktobra donijelo odluku da se Srpskom udruženju za krivičnopravnu teoriju i praksu, čije je sjedište u Beogradu, radi sačinjavanja ekspertize osigura pristup predmetima ratnih zločina u bh. sudovima, iz Suda BiH je na adresu VSTV-a stiglo očitovanje o svemu ovome.

U pismu kojeg potpisuje predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda BiH Minka Kreho navodi se da je pristup sudskim spisima u predmetima ratnih zločina moguć isključivo u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini i podzakonskim aktima Suda donesenim na osnovu tog zakona, za dio predmeta koji su pravosnažno okončani. 

"Aktivni, odnosno nepravosnažni predmeti, podliježu izuzecima od objavljivanja, shodno ZOSPI-ju. Pristup sudskim spisima - uvid u odredene dijelove spisa (zapisnici s ročišta, rješenja itd) u dijelu pravosnažnih predmeta, odvija se preko pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama, koji podliježu odobravanju iskljucivo Suda Bosne i Hercegovine u svakom konkretnom slučaju, shodno ZOSPI i podzakonskim aktima. lmajući u vidu da predmetnim zaključkom VSTV-a nisu data pobliža objašnjenja, to cijenimo da udruženju koje planira provesti istraživanje, vrijedi naznačiti Zakonom propisanu proceduru pristupa informacijama pod kontrolom Suda Bosne i Hercegovine. Stoga, smatramo uputnim podsjetiti na pravila i praksu u ovoj oblasti, kako istraživači ne bi zaključak VSTV shvatili kao automatsku dozvolu pristupa predmetima ratnih zločina koji su se "sudili isude" pred Sudom Bosne i Hercegovine", jasan je stav Suda BiH.

Inače, iz VSTV-a su ranije za Klix.ba izjavili da je "Vijeće usvojilo zaključak kojim se Srpskom udruženju za krivičnopravnu teoriju i praksu daje odobrenje da provede istraživanje u sudovima u Bosni i Hercegovini koji su sudili i sude u predmetima ratnih zločina".

To je dovelo do toga da su pojedini kantonalni sudovi predstavnicima udruženja ustupili čak i otvorene predmete, dakle one na kojima se radi.

Kreho u aktu poslanom VSTV-u navodi da je Sud Bosne i Hercegovine vodeći nacionalni sud na svijetu po broju presuđenih predmeta ratnih zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i da su presude u ovim predmetima dostupne na web sajtu Suda u značajnoj mjeri, te da se u skladu sa raspoloživim kapacitetima i dalje objavljuju. Na taj način, kaže, Sud na krajnje transparentan, olakšan i vrlo efikasan način omogućava pristup ovim predmetima svim zainteresovanima. 

O svemu što se odnosi na konkretan presuđeni predmet, dodaje, mjerodavna je samo presuda.

Inače, i Predsjedništvo SDA nedavno se oglasila u vezi s ovim poručivši da je "nezabilježeno u praksi bh. pravosuđa da su nevladinim organizacijama iz susjedne države dostavljeni podaci o predmetima koji su još uvijek u toku. 

"Na ovaj način prekršen je Zakon o krivičnom postupku BiH, izvršen je pritisak na nezavisnost i efikasnost pravosuđa, te stvorene pretpostavke za kompromitaciju kako presuđenih, tako i svih budućih odluka. Imajući u vidu teške posljedice ovog postupka, odgovorni u VSTV-u moraju podnijeti ostavke i da se protiv njih pokrene postupak", navodi se u jednim od zaključaka.

 Preporučujemo