Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

skinlijevo skindesno

Revizori preporučili preispitivanje unutrašnje organizacije u državnim institucijama BiH

22. 08. 2019 - 08:37
|
|
by udrimuski.ba
|
foto: ilustracija

Vijeće ministara BiH treba razmotriti mogućnosti suštinskog preispitivanja postojeće unutrašnje organizacije u državnim institucijama, Upravna inspekcija Ministarstva pravde BiH osigurati provođenje nadzora nad primjenom propisa koji se odnose na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, a institucije treba da provode pravilnike po propisanim procedurama.

Ovo su samo neke od preporuka Ureda za reviziju institucija BiH objavljenih u izvještaju revizije učinka naslovljenom Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, u kojem se navodi da na nivou institucija Vijeća ministara BiH nije uspostavljen sistem koji osigurava uvjerenje da je unutrašnja organizacija institucija zasnovana na analizama stvarnih potreba.

"Iako je Vijeće ministara BiH u dva navrata, svojim odlukama iz 2003. i 2013. godine, iskazalo namjeru da osigura racionalne i efikasne organizacije, iz postupaka institucija nadležnih za davanje mišljenja i institucija koje sastavljaju prijedloge pravilnika ne može se zaključiti da su postignuti željeni efekti", navodi Ured za reviziju institucija BiH.

Nema kriterija za davanje mišljenja

Ministarstvo finansija i trezora BiH, prema navodima revizora, kao jedna od nadležnih institucija za davanje mišljenja na predložene pravilnike, nema jasne kriterije niti definisane interne procedure na osnovu kojih daje mišljenje na prijedloge pravilnika.

"Iako je MFT BiH zadužen da daje mišljenje isključivo u pogledu potrebnih finansijskih sredstava, analiza je pokazala da se prilikom davanja mišljenja ne pristupa svim institucijama BiH jednoobrazno, tako da imamo slučajeva gdje se mišljenje daje u pogledu finansijskih sredstava ako provođenje pravilnika zahtijeva osiguranje finansijskih sredstava, a u nekim slučajevima se ulazi i u organizacijsku strukturu i u nadležnosti institucije predlagača", stoji u izvještaju.

Vijeće ministara BiH se, s tim u vezi, prilikom davanja saglasnosti na prijedloge pravilnika oslanjalo na mišljenja institucija nadležnih za davanje mišljenja koja su nastala na temelju obrazloženja koja nisu sadržavala dovoljno elemenata za procjenu jesu li institucije uspostavile racionalnu i efikasnu organizaciju.

Podaci nisu upotpunjeni

U periodu od 2013. do 2018. godine usvojeni su pravilnici 19 institucija, od 55 institucija koje su bile u obavezi usklađivanja svojih pravilnika. Revizori se poređenjem podataka o usvojenim pravilnicima institucija Vijeća ministara BiH koje vodi Ministarstvo pravde BiH i podataka koje je dostavio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH nisu uvjerili u njihovu potpunost i ažuriranost. 

Jedan od razloga zbog kojih je usvojeno samo 19 od 55 pravilnika jeste taj što određeni broj institucija nije ni započeo usklađivanje na vrijeme.

Revizija je, na odabranom uzorku institucija, pokazala da na nivou institucija Vijeća ministara BiH nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti koje osiguravaju uspostavu efikasne i racionalne unutrašnje organizacije, niti su u procesu preispitivanja postojećih pravilnika institucije VM BiH bile pravovremene.Zadnje dodane

Dodatnu pozornost posvetiti unaprjeđenju obrazovanja

Sukladno svojoj koordinirajućoj ulozi u oblasti rada i zapošljavanja, Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrenulo je aktivnosti na izradi nove strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini koja bi definirala politike i smjernice povezane s ekonomskim rastom uz porast zaposlenosti, razvojem ljudskih resursa i upravljanjem tržištem rada, ističe ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević

Novi mirni protest na deponiji Uborak

Građani sjevernih mostarskih naselja i aktivisti Udruženja “Jer me se tiče” za danas su najavili organizovanje mirnih protesta deponije “Uborak”

Preporučujemo