Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

BiH opet dobila šamar u Vijeću Evrope: Potrebno mijenjati način finansiranja stranaka

22. 02. 2019 - 08:16
|
|
by udrimuski.ba/klix.ba
|
foto: ilustracija

Grupa država protiv korupcije (GRECO), antikorupcijsko monitoring tijelo Vijeća Evrope, ponovo je upozorila u svom novom izvještaju da BiH nije ispunila mnoštvo preporuka koje se tiču oblasti inkriminacije, odnosno krivičnog zakonodavstva te finansiranja političkih stranaka.

"GRECO bilježi da je Bosna i Hercegovina ostvarila vrlo mali napredak od posljednjeg privremenog izvještaja iz juna 2017. godine, a samo jedna dodatna preporuka je djelimično provedena. Ukupno je do sada samo deset od 22 preporuke provedeno na zadovoljavajući način. Osam preporuka je djelimično provedeno, a četiri nisu provedene", navodi se u zaključku.

Kada je riječ o transparentnosti finansiranja stranaka, GRECO preporučuje da se u BiH trebaju preispitati odredbe koje se odnose na političke stranke, posebno na finansiranje stranaka ili izborne kampanje koje su trenutno rasute u različitim zakonodavnim tekstovima, s ciljem postizanja dosljednosti, sveobuhvatnosti i upotrebljivosti za struku i političke stranke, a posebno uzimajući u obzir njihovo objedinjavanje u jedan zakonodavni dokument.

Također, GRECO traži da se u BiH promoviše korištenje bankarskog sistema za primanje donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje izdataka, od političkih stranaka i izbornih kandidata, kako bi se mogao pratiti njihov tok i uvesti načelo jedinstvenog računa za finansiranje izbornih kampanja.

"Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje kršenja pravila o limitu troškova za vrijeme izborne kampanje, na način da se troškovi prikazuju izvan izvještajnog perioda kampanje i dati Centralnoj izbornoj komisiji mandat za superviziju troškova političkih partija i izvan izbornih kampanja. Također, potrebno je povećati transparentnost računa i aktivnosti subjekata koji su u vezi, direktno ili indirektno, s političkom strankom ili na drugi način pod njihovom kontrolom i uključiti, kada je moguće, račune takvih subjekata u račune političkih stranaka", navode u GRECO-u.

Također, BiH treba ojačati mehanizme interne finansijske kontrole političkih stranaka, u bliskoj saradnji s lokalnim i regionalnim podružnicama stranaka, uspostaviti jasna, dosljedna i posebna pravila o zahtjevima revizije koja se primjenjuju na političke stranke i osigurati potrebnu nezavisnost profesionalaca koji vrše reviziju njihovih računa.

Kada je riječ o inkriminaciji, podsjeća se da je Republika Srpska izmijenila i dopunila svoj Krivični zakon u 2013. Dodatni protokol uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji je ratifikovan i pripremljen je Nacrt izmjena i
dopuna Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje su u vrijeme usvajanja Izvještaja o usklađenosti čekale raspravu u Parlamentu.

"Nasuprot tome, nije bilo izmjena i dopuna krivičnih zakona koji se koriste na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko", kaže se u izvještaju.

GRECO preporučuje da se osigura da se djelo podmićivanja tumači na takav način da se jasno obuhvate slučajevi podmićivanja izvršenog preko posrednika, kao i slučajevi gdje korist nije namijenjena samom službeniku, već nekoj trećoj strani. Također, GRECO preporučuje da se u potpunosti usklade postojeće kazne za djela podmićivanja i trgovine utjecajem.Zadnje dodane

Centar za napredne tehnologije izrađuje zaštitne vizire

Javna ustanova "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" je u vremenu pandemije Covid-19 svoje aktivnosti preusmjerila sa planiranih, koje su bile definirane planom za 2020. godinu, na prioritetne koje zahtijeva trenutna situacija, kazao je danas na redovnoj pres-konferenciji Vlade i Štaba civilne zaštite Kantona Saraajevo direktor te javne ustanove Ensar Mulaosmanović

Preporučujemo