Slušajte uživo:

Online radio UM

Gledajte uživo:

Radio u bojama

Slušajte uživo:

Radio Otvorena Mreža

UDRI MUŠKI: U borbi protiv korupcije

09. 12. 2015 - 08:28
|
|
by udrimuski.ba

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i evidentnog problema koji imamo u Bosni i Hercegovini, ovoga jutra sa Almirom Čehajićem Batkom, u studiju je Ivana Korajlić, PR Transparency International BiH.

ivanakorajlicum

Već nekoliko godina unazad, tačnije od 2010. godine, Transparency International BiH realizira projektne aktivnosti usmjerene na monitoring rada pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na procesuiranja krivičnh djela koja se, u zavisnosti od važećih zakonskih odredbi, nazivaju krivičnim djelima korupcije, odnosno, krivičnim djelima protiv službene i druge odgovorne dužnosti. Vrijednost preuzetih aktivnosti leži u tome što se nakon proteka određenog vremena može sagledati postupanje u krivično-pravnom tretiranju ovih krivičnih djela i njihovih počiniilaca, te na vrlo precizan i mjerljiv način objektivno ukazati na neke od problema sa kojim se nadležni pravosudni organi moraju suočiti u cilju podizanja stepena svoje efikasnosti prilikom suzbijanja koruptivnih krivičnih djela.

Transparency International BiH u izvještajima i analizama prezentuje statističke podatake o radu pravosudnih organa, tužilaštava i sudova na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koji se odnose na ukupan broj prijava u radu tužilaštava, te broj provedenih istraga i podignutih optužnica, kao i broj i strukturu donesenih sudskih odluka u predmetima koruptivnih krivičnih djela.

Globalni izvještaj o korupciji (GCR) jedan je od vodećih izvještaja Transparency International-a koji svojim stručnim analizama daje novi oblik antikorupcije akcentirajući na specifične oblike korupcije. 

Najrazvijenije zemlje svijeta su podložne korupciji. Kada njihove kompanije koriste mito da bi sklopile posao u inostranstvu, a iste im ne zabrane, tada možemo govoriti da zemlje efikasno učestvuju u izvozu korupcije.

Da li ste ikada dali mito? Da li je korupcija u vašoj zemlji rasprostranjena? Da li vlada u vašoj zemlji čini sve kako bi zaustavila korupciju? Vaše mišljenje treba da čujemo u globalnom barometru korupcije.

Globalni barometar korupcije istražuje kako korupcija utiče na obične ljude. Istraživanje pruža indikacije o formama i obimu korupcije sa stanovišta građana širom svijeta. Barometar je jedinstven po tome što daje glas pogođenima korupcijom – i pomaže da se bolje razumiju njihove brige i iskustva.

udrimuskikorupcijaZadnje dodane

Preporučujemo